Tin tức

Tìm hiểu 2 chất liệu độn cằm được bộ Y tế công nhận đạt chẩn hiện nay

Tìm hiểu 2 chất liệu độn cằm được bộ Y tế công nhận đạt chẩn hiện nay

1.Chất liệu độn cằm bằng FillerFiller hay còn được gọi là chất làm đầy. Đây là hợp chất được cấu tạo từ Axit Hyaluronic có cấu tạo giống như một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể. Đây cũng...