BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NÂNG MŨI 


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ MẮT ; MÔI ; ĐỘN CẰM + THÁI DƯƠNG 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VÙNG NGỰC 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÚT MỠ 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM THẨM MỸ 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHUN XĂM

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CĂNG DA MẶT VÀ CÁC DỊCH VỤ  KHÁC