THÔNG TIN NHÂN SỰ PHÒNG KHÁM:

1.Bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn:

 Nguyễn Phúc Hậu

 

2.Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức: 

Nguyễn Thị Thúy Phượng

 

3.Điều dưỡng viên: 

Nguyễn Khắc Hải